Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Instytucje udzielające pomocy osobom
w sytuacjach kryzysowych

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

 

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Oświęcim

 

 

 

 

  

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Orzeszkowej 1, 32 - 600 Oświęcim

Tel. +48 (33) 842 29 77

 

 

 

 

 

Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Orzeszkowej 1, 32-600 Oświęcim

Środa: godz. 18:00

 

 

 

 

Punkty Konsultacyjno-Terapeutyczne:

 

Stawy Grojeckie: budynek GOPS, ul. Beskidzka 100

Punkt czynny jest: środa od godz. 13.00 do godz. 17.00

 

 

Zaborze: budynek Gimnazjum Gminnego, ul. Jezioro 2

Punkt czynny jest: środa od godz. 13.00 do godz. 17.00

 

Celem Punktu jest:

 • udzielanie informacji dotyczących sposobu rozwiązywania problemów alkoholowych w rodzinie i środowisku,
 • udzielanie wsparcia w sytuacji kryzysowej,
 • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży,
 • psychoterapia indywidualna i terapia rodzin,
 • terapia ofiar i sprawców przemocy domowej w rodzinie,
 • profilaktyka uzależnień, psychoedukacja,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i szkolnych,
 • konsultacje dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników socjalnych i asystentów rodzin.

 

Grojec: budynek Domu Ludowego, ul. Główna 1

Punkt czynny jest: środa od godz. 16.00 do godz. 18.00

 

Włosienica: budynek „ Sołtysówki”, ul. Rzeczna 26

Punkt czynny jest: środa od godz. 18.15 do godz. 20.15

 

Celem Punktu jest:

 • motywacja do leczenia odwykowego w ośrodkach otwartych, zamkniętych, dziennych itd.,
 • pomoc i psychoterapia wspierająco – podtrzymująca osób z problemem alkoholowym,
 • pomoc i psychoterapia osób dotkniętych problemem współuzależnienia,
 • pomoc i psychoterapia dzieci, które mają kontakt z alkoholizmem rodziców
  i bliskich,
 • pomoc psychopedagogiczna dzieci z problemami edukacyjnymi,
 • pomoc i wsparcie rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych wykluczeniem i alienacją społeczną.

 

 

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Dąbrowskiego 139, 32 - 600 Oświęcim

Tel./fax     +48 (33) 476 01 03

Tel. kom.  +48 510 374 573

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przestępstw - BEZPŁATNY!

 

116 006
 

 

 


Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu


 

Dzielnicowi

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

ul. Bema 4, 32 - 600 Oświęcim

Tel. +48 (33) 842 23 29

 

 

 

Klub Integracji Społecznej

Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, (sala sesyjna)

 

Tel. +48 (33) 844 95 42


 - pierwsza i trzecia środa miesiąca od 16:00 do 19:00

 

Dyżury prawnika