Aktywne Lato

Zadanie:

„Aktywne lato w Gminie Oświęcim- rozwój kapitału społecznego  Gminy Oświęcim.”

 

współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Aktywni lokalnie wzmacniają kapitalnie – edukacyjnie, sportowo i kulturalnie, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Realizator : Ośredek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim

Lokalizacja: Gmina Oświęcim

Termin: 01.02.2019-31.07.2019

Kwota dofinansowania : 9 729,00

Zakres zadania: Zadanie o charakterze sportowym, edukacyjnym i kulturowym.