Miesięcznik "Oświęcimska Gmina"

 

Redakcja gazety lokalnej "Oświęcimska Gmina", serdecznie
zaprasza do zamieszczania na jej łamach reklam i ogłoszeń.
 
Gazeta jest bezpłatna, w formacie A4, ukazuje się raz w miesiącu nakładem 2500 egzemplarzy. Swoim zasięgiem obejmuje całą gminę Oświęcim. Więcej informacji na stronie "Oświęcimska Gmina".