Turniej Piłki Nożnej na ORLIKU

W dniu 2 lipca na obiekcie sportowym ORLIK w Brzezince odbył się Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji grantu „ Aktywne lato w Gminie Oświęcim.”

Do sportowych zmagań przystąpiły 3 drużyny z sołectw Brzezinka, Poręba Wielka oraz Harmęże. Zaciekła, ale oparta na zasadach fair play rywalizacja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce - Harmęże

II miejsce – Brzezinka

III miejsce- Poręba Wielka

 

Wszystkim uczestnikom turnieju zostały wręczone pamiątkowe medale, a do zwycięzców turnieju trafił złoty puchar.

Po zakończonych rozgrywkach młodzi piłkarze oraz ich opiekunowie i osoby towarzyszące zasiedli do wspólnego posiłku, którym były prażone.

Sportowcom wręczono także wodę oraz napoje smakowe.

GALERIA