Piknik Charytatywny w Stawach Grojeckich

Na pikniku charytatywnym w Stawach Grojeckich 10-11.08 2019r. zebrano 8500zł (osiem tysięcy pięćset złotych) na rehabilitację Barbary Warzecha, mieszkanki Rajska, nauczycielki ze szkoły w Zaborzu. Zbiórkę do puszek kwestarskich przeprowadziła Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko Stawnica 33A, 77-400 Złotów na podstawie zezwolenia nr 109/2019/2474/OR na mocy Decyzji MAiC nr 2016/2474/OR z dn. 03.07.2016r.

Impreza odbyła się na terenie rekreacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu, ul.Beskidzka 100, 32-615 Grojec. Zebrane środki pieniężne zostały wpłacone na konto Fundacji Słoneczko. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomagali.