Zajęcia plastyczne w Stawach Monowskich

W dniu 06.02.2020 r. w świetlicy wiejskiej w Stawach Monowskich odbyły się warsztaty plastyczne pn. „Kolorowe witraże”, w których uczestniczyło 13 dzieci podzielonych na dwie grupy wiekowe.

Same zajęcia również podzielono na dwa etapy, przy czym pierwszy etap to wybór wzoru oraz jego przekopiowanie na szklane obrazki.  W następnym etapie prace zostały pomalowane zgodnie z wcześniejszymi projektami. Zajęcia przeprowadził pan Dominik Rogus przy współpracy Urszuli Hoła.

GALERIA