Nowe instrumenty dla WOMM

Dzięki programowi pn.: "Rozwój edukacji muzycznej poprzez doposażenie amatorskiej orkiestry dętej - Wielkiej Orkiestry Młodych Muzyków". Nasza orkiestra otrzymała nowe instrumenty.

Wielka Orkiestra Młodych Muzyków, gra pod batutą Przemysława Drabczyka. Powstała z jego inicjatywy wiosną 2014 roku i jest jednym z filarów działalności kulturalnej prowadzonej przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim.

Cele zadania:
- doposażenie orkiestry dętej WOMM w nowy sprzęt muzyczny
- podniesienie jakości wykonawczej orkiestry dzięki doposażeniu w nowy sprzęt
- wzbogacenie oferty koncertowej dzięki zakupowi nowego sprzętu, który otworzy nowe możliwości przed młodymi muzykami
-pogłębienie kunsztu muzycznego dzięki wykorzystaniu nowych instrumentów muzycznych
- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich po przez zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców
- ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego

W ramach zadania zostały zakupione następujące instrumenty:
1. Kocioł symfoniczny 26 cali firmy Adams (1 szt.)
2. Kocioł symfoniczny 29 cali firmy Adams (1 szt.)
3. Xylophone firmy Adams (1 szt.)

Projekt realizowany jest przez OKSiR.
Termin realizacji: 02.03.2020 r. do 24.04.2020 r.


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych
w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

GALERIA