Wycieczka do Ogrodzieńca

W dniu 7 lipca 2020 grupa dzieci z terenu Gminy Oświęcim pod opieką wychowawczyń wzięła udział w wycieczce edukacyjnej, której głównym celem był Zamek Ogrodzieniec.

Pogodę mieliśmy jak „na zamówienie” , co pozwoliło nam cieszyć się aktywnym wypoczynkiem w plenerze. Naszą wędrówkę zaczęliśmy od wizyty na Gorze Birów, a następnie przeszliśmy na teren zamku Ogrodzieniec, gdzie nasz przewodnik Pan Tomasz Grimm zdradził nam najciekawsze historie zamku i ich mieszkańców. Po kilkugodzinnej wędrówce przyszedł czas na który wszystkie dzieci czekały tzn. czas wolny na zakup pamiątek. Zaopatrzeni w liczne pamiątkowe drobiazgi udaliśmy się na przepyszny obiad do Karczmy pod Lilijką, a następnie zmęczeni, ale zadowoleni ruszyliśmy w drogę powrotną do Oświęcimia. .

 Ogrodzieniec to popularna i atrakcyjna miejscowość turystyczna w województwie śląskim, w centralnej części wyżyny Krakowsko-Częstochoweskiej, popularnie zwanej Jurą, około 10 km od Zawiercia. Gmina Ogrodzieniec, a dokładniej Poodzamcze z roku na rok zyskuje nowe atrakcje turystyczne, czym pretenduje do najbardziej atrakcyjnej miejscowości w Polsce dla rodzinnej turystyki.

Przez cały rok do Ogrodzieńca chętnie i tłumnie przybywają turyści, a właściwie do Podzamcza, położonego 2 km na wschód od Ogrodzieńca. Ulokowane są tutaj ruiny XIV-wiecznego, wspaniałego zamku Bonerów, świetnie wkomponowanego w najwyższe wzniesienie Jury - Górę Janowskiego (504 m n.p.m.).

Zamek udostępniony jest do zwiedzania, niemal każdy jego fragment. Na dziedzińcu przez cały sezon organizowane są ciekawe imprezy, ściągające tu prócz turystów, rycerzy i białogłowy. Jedną z popularniejszych jest Turniej Rycerski organizowany co roku z udziałem bractw rycerskich. 

 

Słów kilka o Górze Birów.

 

Uczest­nicy zwiedzali goty­cko-rene­san­sowy zamek, drewnianą słowiańską osadę na Górze Birów, jask­inię u stóp Birowa – schronie­nie człowieka pier­wot­nego oraz bunkry poniemieckie z 1944 roku przy Suchym Poł­ciu, wzgórzu stanow­ią­cym doskon­ały punkt widokowy na zamek. Gród na Birowie ukazuje nam, jak mogła wyglądać osada obronna z czasów, kiedy Polską rządzili pierwsi Piastowie.

Głównym budulcem było drewno, ale nasi przodkowie wykorzystywali też ziemię i kamienie. Przed wrogami chroniły wały i palisada. Przy ich wznoszeniu świetnie wykorzystywano naturalne walory obronne góry – strome skały czy przepaściste zbocza.

Ostatni ufortyfikowany gród zbudowano na Birowie prawdopodobnie w XIII wieku. Polska była wówczas rozbita na dzielnice. Na przełomie XIII i XIV wieku rozpoczął się mozolny proces scalania państwa polskiego. Książę Piastowski Władysław Łokietek walczył o tron w Krakowie z królem czeskim Wacławem. Tego ostatniego przychodzi nam chyba obwinić o spalenie Birowa. Archeolodzy znaleźli tutaj monetę z jego wizerunkiem. Czyżby przyniósł ją ze sobą jakiś czeski wojownik?

GALERIA