Konkurs literacki " Piękno Małopolski Słowem Opisane"

Małopolska – nasza „mała Ojczyzna” – to jeden z najpiękniejszych i niepowtarzalnych regionów w Polsce.

Przywiązanie do niej, poczucie bycia świadomym członkiem jej społeczności, tożsamości z nią, dumy z jej dziedzictwa kulturowego i tradycji, potrzeba podkreślenia źródeł własnego rodowodu – są dla nas szczególnie ważne dziś, w dobie powszechnej globalizacji.

W Małopolsce zawsze ważną rolę odgrywało i do dziś odgrywa kultywowanie tych tradycyjnych wartości, chociażby poprzez twórczość literacką. Z naszym regionem związanych jest wielu znakomitych pisarzy, którzy w swoich utworach niejednokrotnie odwoływali się do tego, co rodzime. Tu tworzyli i mieszkali laureaci Literackiej Nagrody Nobla: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz, a wcześniej z Krakowem związany był jeszcze jeden polski noblista – Władysław Stanisław Reymont.

Poprzez udział w naszym Konkursie każdy może dołożyć swoją literacką „cegiełkę” do tego ważnego procesu kultywowania dziedzictwa kulturowego Małopolski.

Dlatego pragniemy zaprosić dzieci, młodzież i dorosłych do opisania – poezją lub krótką prozą – piękna Małopolski, różnych jej regionów, czasami ledwo dostrzegalnych na co dzień detali, szczegółów, które jednak decydują o urodzie całości. Piękna krajobrazu, związanych
z bogatą historią miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić, albo do odwiedzenia których warto innych w sposób twórczy, literacki, zachęcić. Piękna architektury, twórczości ludowej, rękodzieła, obrzędów i zwyczajów, legend, a może nawet smaku niepowtarzalnych, tradycyjnych małopolskich potraw. Ale też piękna zwykłych ludzi, na co dzień zamieszkujących tę ziemię.

Niechaj refleksja nad tym pięknem – wyrażona językiem poezji i prozy – jeszcze bardziej poszerzy wyobraźnię, wrażliwość i empatię uczestników Konkursu w procesie odczuwania bogactwa duchowego innego człowieka, a przy okazji w odkrywaniu tego, co nie odkryte –
w sobie samym.

pod Patronatem Honorowym

Marszałka Województwa Małopolskiego

Witolda Kozłowskiego