Konkurs dla KGW

o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Nabór do Konkursu od 20 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
Co trzeba zrobić?
1. wypełnić kartę zgłoszeniową
2. przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła
Etapy Konkursu: wojewódzki i ogólnopolski
Wybór Laureatów i Finalistów:
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
podczas Dożynek Prezydenckich 2022 w Warszawie
Organizator: Kancelaria Prezydenta RP
Patronat Honorowy Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy

GALERIA