Dzień Pamięci o Wysiedlonych

22 kwietnia o pod Tablicami Pamięci w Brzezince rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami 81 rocznicy „Dnia Pamięci o wysiedlonych”.

W tym roku po raz kolejny przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i kulturalnych, a także mieszkańcy Gminy Oświęcim oddali hołd mieszkańcom Brzezinki i okolic, wysiedlonym z terenów naszej gminy podczas akcji przeprowadzanej przez niemieckich okupantów w związku z budową kompleksu obozu KL Auschwitz-Birkenau. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor OKSiR Jadwiga Szczerbowska, która odwołując się do historii z okresu II wojny światowej, zwróciła uwagę na tragizm współczesnych przymusowych ucieczek ludności ukraińskiej do Polski. W swoim przemówieniu wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek podziękował mieszkańcom naszej gminy za ich otwarte serca i bezustanną pomoc okazywaną sąsiadom zza wschodniej granicy. Mówił o tym, że tak jak niegdyś mieszkańcy Brzezinki z mozołem odbudowywali swoje domy i wykonali niezmierzoną pracę na rzecz odbudowy swojej lokalnej społeczności, tak teraz z wielkim zaangażowaniem niosą pomoc ludziom uciekającym przed wojną. Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości była modlitwa o pokój, którą poprowadził proboszcz parafii w Brzezince ks. Sławomir Szczotka. Następnie swój program artystyczny zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Pomnik – Dzieci - Więźniów KL Auschwitz-Birkenau w Brzezince. Wykonały utwór muzyczny odwołujący się do wydarzeń sprzed 81 lat i ich wpływu na współczesność i świadomość osób zamieszkujących Gminę Oświęcim. Uczniowie odwołali się do słów naszej wielkiej poetki i noblistki Wisławy Szymborskiej przywołując jej wiersz Nienawiść, którego przesłanie w obecnych czasach jest jeszcze nadal bardzo aktualne. Przywołując słowa poetki:

Nie okłamujmy się:
potrafi tworzyć piękno.
Wspaniałe są jej łuny czarną nocą.
Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie.
Trudno odmówić patosu ruinom
i rubasznego humoru
krzepko sterczącej nad nimi kolumnie.

Jest mistrzynią kontrastu
między łoskotem a ciszą,
między czerwoną krwią a białym śniegiem.
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi
motyw schludnego oprawcy
nad splugawioną ofiarą.

Do nowych zadań w każdej chwili gotowa.
Jeżeli musi poczekać, poczeka.
Mówią, że ślepa. Ślepa?
Ma bystre oczy snajpera
i śmiało patrzy w przyszłość –
– ona jedna.

Uroczystość zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod Tablicami Pamięci przez delegacje: władz Gminy z Wójtem Mirosławem Smolarkiem i jego zastępcą Haliną Musiał oraz Powiatu Oświęcimskiego, reprezentowanego przez członków Zarządu: Teresę Jankowską i Grażynę Kopeć oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Piotra Śreniawskiego. Hołd wysiedlonym mieszkańcom złożyły także delegacje Rady Gminy, sołtysów, Muzeum Historii Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Fundacji „Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau”, dyrektorów placówek oświatowych z Brzezinki, miejscowych organizacji społecznych: Stowarzyszenia Górników, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia na Rzecz Poszkodowanych. W imieniu mieszkańców Brzezinki kwiaty pod Tablicami Pamięci złożył sołtys, Andrzej Ryszka.

Tablice Pamięci znajdują się w pobliżu bramy głównej byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz II – Birkenau. Umieszczone na nich w języku polskim i angielskim napisy wspominają mieszkańców wsi: Brzezinka, Harmęże, Pławy, Bór, Rajsko, Klucznikowice, Babice, Broszkowice oraz dzielnicy Oświęcimia – Zasola, których domy zostały wyburzone lub zajęte przez Niemców.

GALERIA