Czerwcowy Piknik Rodzinny

Zapraszamy do uczestnictwa w imprezie plenerowej, która odbędzie się w Stawach Grojeckich (za budynkiem GOPS) w sobotę 4 czerwca 2022 od godz. 16:00.

GALERIA