Łapcie za pióra!

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim zaprasza do udziału w konkursie pn. "Orlim Piórem Wiersz Napisany"

Uczestników prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie karty zgłoszenia którą należy dołączyć do pracy. 

GALERIA