LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki" zaprasza do Ekomuzeum Gościnna

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki" zaprasza do Ekomuzeum Gościnna Kraina...

 

Gościnna kraina

 

Taką nazwę własną wypracowali uczestnicy spotkań warsztatowych, którzy zadeklarowali swe uczestnictwo w procesie tworzenia „ekomuzeum” na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły i Wieprzówki”.

Dla przypomnienia- LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” jest stowarzyszeniem, którego obszarem działania są gminy Brzeszcze, Kęty, Oświęcim- gmina wiejska, Porąbka i Wieprz. Został założony w 2009 roku. Jego podstawowym celem działalności jest wdrożenie w obszarze gmin członkowskich unijnego programu operacyjnego „RYBY” 2007- 2013 oś 4 w oparciu o strategię wypracowaną w partnerstwie trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Realizacja programu praktycznie dobiega końca. Widoczne są liczne osiągnięte efekty. Zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym. Ale również na płaszczyźnie promocyjnej obszaru, w szczególności chowu i hodowli ryb słodkowodnych, propagowania walorów konsumpcyjnych ryb, ochrony przyrody, atrakcyjności przyrodniczej i turystycznych naszych ziem.

Jako jedno z narzędzi promocyjnych zastosowano formę ekomuzeum. Ekomuzeum jest rozproszoną w terenie siecią obiektów, tworzących żywą i działającą kolekcję, gdzie elementy przyrodnicze, kulturowe i historyczne prezentowane są w miejscu występowania. Oprócz zwiedzania poszczególnych obiektów, ekomuzea oferują np. kosztowanie lokalnych produktów kulinarnych, uczestniczenie w rzemieślniczych i rolniczych procesach technologicznych, ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, zajęcia sportowe w terenie, zajęcia artystyczne, etc. Dzięki rozproszeniu obiektów, zwiedzający lepiej poznają cały region i jego walory.

W pierwszej edycji ekomuzeum „Gościnna kraina” ujęte zostały 62 miejsca pogrupowane w 10 kategoriach: ”kuchnia lokalna”, „miejsca i obiekty historyczne”, „muzea, galerie, izby regionalne”, „noclegi”, „produkty lokalne”, „rekreacja(…)”, „szlaki, questy”, „sztuka i rękodzieło”, „walory przyrodnicze”, „warsztaty tematyczne”. Rekomendowane miejsca prezentowane są na stronie internetowej www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/. Można też skorzystać z aplikacji mobilnej ekomuzeum.

Ekomuzeum ma nieograniczone możliwości rozszerzenia oferty miejsc. Każdy ciekawy pomysł będzie mógł być ujęty w rozbudowie oferty atrakcji. Administratorem ekomuzeum „Gościnna kraina” jest Stowarzyszenie LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” do którego można kierować propozycje.

Nasze ekomuzeum powstało w partnerstwie ze stowarzyszeniami Dolina Karpia w Zatorze i „Żabi Kraj” ze Skoczowa. Ze względu na bliskie sąsiedztwo skorzystanie z ofert proponowanych przez partnerów jest łatwo dostępne. Zapraszamy do aktywnego wypoczynku korzystając z rekomendowanych przez ekomuzea miejsc.

 

 

Roman Olejarz            

Kierownik Programu       

 

 

Tagi