Świetlice Środowiskowe

Środowiskowe Grupy Wsparcia są czynne w wakacje w dniach:

Lp.

Świetlica

Wakacje 2022 rok

Godziny:

1.

Włosienica

25 lipca – 05 sierpnia

9.00-13.00

3.

Rajsko

04 lipca – 15 lipca

14.00-18.00

4.

Brzezinka

04 lipca – 15 lipca

9.00-13.00

5.

Stawy Grojeckie

11 lipca – 22 lipca

15.15-19.15

6.

Babice

27 czerwca – 08 lipca

15.00-19.00

7.

Stawy Monowskie

27 czerwca – 30 czerwca

04 lipca – 07 lipca

11 lipca – 12 lipca

8.00-12.00

 

8.

Broszkowice

04 lipca – 15 lipca

9.00-13.00

9.

Dwory Drugie

27 czerwca– 08 lipca

8.00-12.00

 

Podczas wakacji proponowane są następujące zajęcia:

zabawy integracyjne, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, techniczne, manualne, gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy towarzyskie i edukacyjne, zabawy sportowo – relaksacyjne, ćwiczenia relaksacyjne, konkursy profilaktyczne, spacery po okolicy, zajęcia z masą solną, masą papierową,  szczegóły do ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia.

Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Sylwii Sajak tel. +48 (33) 844 95 30