Projekt realizowany przez : Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim

„Promocja i kultywowanie kuchni regionalnej oraz integracja społeczności lokalnej poprzez doposażenie wybranych kuchni domów ludowych administrowanych przez OKSiR , z których korzystają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Oświęcim w niezbędny sprzęt gastronomiczny oraz organizacja imprezy kulturalnej pn. „Dzień Kuchni Polskiej i Regionalnej”.

Projekt realizowany przez : Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim


Termin realizacji: 01.04.2021 - 31.09.2021

Lokalizacja: Gmina Oświęcim, Polska


Projekt współfinansowany z

„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Wartość operacji: 53 593,87 PLN

Cele projektu:

 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej na obszarze LGD Dolina Soły do 2023 r.
 2. Rozwój tożsamości lokalnej na obszarze LGD "Dolina Soły" do 2023 r.
 3. Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego.
 4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie kuchni domów ludowych i organizacja imprez.

Działalność wszystkich KGW z terenu Gminy Oświęcim opiera się na dwóch zasadniczych filarach, jednym jest upowszechnianie kultury regionalnej oraz tradycji polskich, a drugim kultywowanie i promocja kuchni regionalnej i polskiej, przy maksymalnym wykorzystaniu produktów pochodzących od producentów z terenu Gminy Oświęcim i obszaru LGD.

Istotnym zadaniem w działalności OKSiR oraz KGW z terenu Gminy Oświęcim jest potrzeba, a wręcz obowiązek czerpania z dziedzictwa regionalnego i kulturowego, z pożytkiem dla rozwoju społeczeństwa lokalnego.

Przykładem takiego działania,który przy okazji daje impuls dla rozwoju turystyki, może być wykorzystanie smaków i aromatów dawnej kuchni regionalnej i polskiej, jako atrakcji przyciągającej potencjalnych turystów, ale i mieszkańców gminy.

Dodatkową korzyścią, którą możemy osiągnąć poprzez realizacje zadań w niniejszym projekcie jest wzrost zainteresowania zdrową żywnością, co ma niebagatelne znaczenie w dobie rozprzestrzeniania się żywności genetycznie modyfikowanej.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1.

Zakup sprzętu gastronomicznego.

 

Doposażenie kuchni w DL w Brzezince oraz w DL w Porębie Wielkiej administrowanych przez OKSiR, z których korzystają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Oświęcim w niezbędny sprzęt gastronomiczny.

Dzięki doposażeniu kuchni z których korzystają Koła Gospodyń Wiejskich będzie można w znacznym stopniu podnieść poziom oferty kulturalnej Gminy Oświęcim i obszaru LGD , co bezpośrednio przełoży się na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej.

 

Sprzęty kuchenne :

 1. piec konwekcyjno-parowy elektryczny min. 4 półkowy z pojemnikami GN oraz kompletem niezbędnych akcesoriów - 1 sztuka
 2. odstawa pod piec konwekcyjno-parowy- 1 sztuka
 3. zmywarka uniwersalna z pompą odpływu,osprzętowieniem potrzebnym do montażu , zestawem środków chemicznych oraz podstawą – 2 sztuki
 4. taboret gastronomiczny gazowy , jednopalnikowy, niski- 2 sztuki
 5. kuchnia gastronomiczna, gazowa 6 palnikowa z podstawą - 2 sztuki • patelnia gastronomiczna, elektryczna poj. min.37 litrów- 1 sztuka
 6. garnek ze stali nierdzewnej z pokrywką 50 litrów ze stali- 4 sztuki
 7. garnek ze stali nierdzewnej z pokrywką 30 litrów ze stali- 6 sztuk
 8. garnek ze stali nierdzewnej z pokrywką17 litrów ze stali- 10 sztuk
 9. patelnia duża ze stali nierdzewnej o średnicy 40 cm- 2 sztuki
 10. patelnia średnia ze stali nierdzewnej o średnicy 32 cm- 2 sztuki
 11. patelnia mała ze stali nierdzewnej o średnicy 28 cm- 2 sztuki

 

2. Organizacja imprezy kulturalnej pn. „Dzień Kuchni Polskiej i Regionalnej”.

 

Dzień Kuchni Polskiej i Regionalnej będzie imprezą plenerową, otwartą i bezpłatną skierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Oświęcim oraz obszaru LGD, a także do wszystkich KGW oraz zespołów śpiewaczych z terenu naszej Gminy.

Głównym celem tego wydarzenia jest promowanie i kultywowanie bogatych tradycji kuchni regionalnej i polskiej, a także lokalnych produktów oraz realizowanie polityki integracji społecznej w środowisku lokalnym poprzez aktywizowanie, animowanie, inspirowanie i integrowanie lokalnej społeczności.

„Dzień Kuchni Polskiej i Regionalnej” jest wspaniałą okazją do spotkania i wspólnej zabawy mieszkańców Gminy Oświęcim i obszaru LGD. To również sprzyjająca okoliczność do wzmacniania więzi pomiędzy przedstawicielami rożnych grup wiekowych czy zawodowych ( w tym osób z grup defaworyzowanych), jak również zawieraniu nowych znajomości, czy wymiany doświadczeń i poglądów. Organizacja w/w imprezy kulturalnej pozwoli na zwiększenie, wśród jej uczestników, poczucia przynależności do większej całości, jaką jest społeczność Gminy Oświęcim i obszaru LGD. Zadanie przyczyni się do wzrostu identyfikacji lokalnej z "Małą Ojczyzną" jaką jest Gmina Oświęcim i obszar LGD.

W ramach tego zadania zakupione zostaną następujące sprzęty kuchenne:

 1. patelnia duża ze stali nierdzewnej o średnicy 40 cm – 2 sztuki
 2. patelnia średnia ze stali nierdzewnej o średnicy 32 cm – 2 sztuki
 3. patelnia mała ze stali nierdzewnej o średnicy 28 cm – 2 sztuki
 4. kociołek elektryczny do zup min. 10 litrów, moc min. 400 W -3 sztuki
 5. -podgrzewacz do potraw prostokątny -3 sztuki

Plan wydarzenia:

 1. prezentacja i darmowa degustacja regionalnych potraw przygotowanych przez uczestników konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Oświęcim
 2. konkurs kulinarny dla KGW z nagrodami
 3. przegląd zespołów regionalnych z terenu Gminy Oświęcim
 4. darmowa strefa aktywnego wypoczynku dla całych rodzin PARK ROZRYWKI.

 

Miejsce: teren przy Domu Ludowym w Porębie Wielkiej

Termin: lipiec 2021 ( dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym)

 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:

Mieszkańcy gminy Oświęcim, w tym przede wszystkim czynni uczestnicy

działań kulturalnych tj. członkowie kół gospodyń wiejskich, grup i stowarzyszeń seniorów oraz

emerytów i zespołów artystycznych. Dodatkowo pracownicy i sympatycy jednostek prowadzących działalność ukierunkowaną na krzewienie kultury, dzieci i młodzież, władze samorządowe, przedstawiciele lokalnych instytucji, a także turyści i mieszkańcy innych miejscowości.

GALERIA