Grojec - sala

 

 Sala widowiskowa w Domu Ludowym w Grojcu wraz z zapleczem kuchennym i sanitanym

Cennik:


 

Wynajem jednodniowy

(do 24 godz.)* w zł netto

Wynajem dwudniowy

(do 48 godz.)* w zł netto

Wynajem wielodobowy

(do 7 dni)* w zł netto

Wynajem godzinowy

w zł netto

700,00

800,00

900,00 90,00

 

 

UWAGA! W przypadku odstąpienia od umowy najmu, wpłacona zaliczka nie jest zwracana.

 

*W przypadku przekroczenia przez Najemcę godzin najmu określonych umową, naliczona zostanie opłata za wynajem wg. wzoru: ilość godzin x stawka godzinowa wynajmu.