Poręba Wielka - sala

  

 Sala widowiskowa w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym

Cennik:

 

Wynajem jednodniowy

(do 24 godz.)* w zł netto

Wynajem dwudniowy

(do 48 godz.)* w zł netto

Wynajem wielodobowy

(do 7 dni)* w zł netto

Wynajem godzinowy

w zł netto

370,00

400,00

470,00 80,00

 

UWAGA! W przypadku odstąpienia od umowy najmu, wpłacona zaliczka nie jest zwracana.

*W przypadku przekroczenia przez Najemcę godzin najmu określonych umową, naliczona zostanie opłata za wynajem wg. wzoru: ilość godzin x stawka godzinowa wynajmu.

 

 

 

GALERIA