Brzezinka - sala mała

  

 Sala mała w Brzezince ul. Czernichowska 4

Cennik:

Wynajem dwudniowy

(do 48 godz.)* w zł netto

(kwota zryczałtowana - z mediami)

Wynajem godzinowy

w zł netto

375,00

80,00

 

UWAGA! W przypadku odstąpienia od umowy najmu, wpłacona kwota nie jest zwracana.

*W przypadku przekroczenia przez Najemcę godzin najmu określonych umową, naliczona zostanie opłata za wynajem wg. wzoru: ilość godzin x stawka godzinowa wynajmu.