Broszkowianki

 

 Zespół śpiewaczy przy KGW Broszkowice "Broszkowianki"


 

Założony  przy KGW Broszkowice z inicjatywy p. Józefy Kotyli w 1996 roku.Organizacyjnie kierownistwo sprawyje przewodnicząca p. Józefa Maksejda. Zespół artystycznie przygotowyje p. Renata Paluchowska, akompaniuje na akordeonie p. Maciej Wanat. Zespół doskonale się czuje wrepertuarze ludowym, nawiązuje świetny kontakt z publicznością.

 

 

 

 

GALERIA