Zespół Dziecięcy z Poręby

 

 Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Trojak z Poręby Wielkiej


 

 

Zespół dziecięcy powstał w lipcu 2011 roku w Porębie Wielkiej, z inicjatywy pani Bernardyny Bryzek i poparciu Wójta Gminy Oświęcim pani Małgorzaty Grzywa. Instruktorami zespołu są Anna Błazenek oraz Eugeniusz Pieczka. W chwili obecnej, na zajęcia uczęszcza ponad 20 dzieci z Poręby Wielkiej. Mali artyści z zapałem uczą się tańczyć nowych tańców i chętnie występują przed publicznością.

Pierwszy występ miał miejsce na prezentacjach świątecznych w Grojcu w drugą niedzielę grudnia 2012. Dzieci zaprezentowały z radością dwie piosenki zimowe. Pierwszy występ taneczny odbył się podczas spotkania noworocznego Pani Wójt z przedstawicielami władz samorządowych i przedsiębiorców we Włosienicy w styczniu 2012 r.

Zespół na chwilę obecną prezentuje tańce, piosenki i zabawy z regionu górali śląskich.

 

 

 

GALERIA