Modraszka

ZPiT Modraszka


 

Zespół Pieśni i Tańca ,,Modraszka" ze Stawów Monowskich, to zespół wielopokoleniowy w skład którego wchodzą dorośli, młodzież i dzieci. Powstał w styczniu 2014 r. Formacją opiekuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim. Choreografem oraz instruktorem tańca jest pani Bożena Grabowska, kierownikiem muzycznym jest pan Andrzej Wilk a kierownikiem zespołu pani Jolanta Kaczan.Zespół  zadebiutował w Poraju na Ogólnopolskim Festiwalu gdzie zdobył III miejsce w następnym roku po raz pierwszy wystąpił na Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu a rok później w Wiśle.