Dworzanki

Zespół Śpiewaczy Dworzanki


 

Zespół Śpiewaczy ,,Dworzanki" działa przy Kole Gospodyń Wiejskich w Dworach Drugich. Zespół powstał w 2012 roku ,,Dworzanki" to grupa pań w różnym wieku. Zespół oprócz piesni ludowych ma w swoim repertuarze piosenki biesiadne, estradowe i góralskie. Zespół bierze udział w różnych występach jak kolędowania, przeglądy śpiewacze, oraz uświetnia swoimi wystepami różne uroczystości wiejskie, gminne i miejskie. Zespół Dworzanki posiada piękne ręcznie haftowane stroje stylizowane na góralskie. Do zespołu dołączyło obecnie kilka dziewczynek z rodzimej wioski. Kierownikiem artystycznym zespołu jest p. Mieczysław Miłoń.