Rajskowianki

 

Zespół śpiewaczy przy KGW Rajsko "Rajskowianki"


 

Dwudziesto osobowy, żeński zespół śpiewaczy przy KGW Rajsko powstał w 1986 roku. Przewodnicząca KGW pani Maria Pietrzyk pełni rolę kierownika organizacyjnego. Opiekę artystyczną sprawował do roku 2006 p. Jerzy Okrzesik. Obecnie muzycznie zespół prowadzi Zenobia Wełna. Zespół w wykonywanym repertuarze estradowym prezentuje wysoki poziom artystyczny. Znany i lubiany w gminie, jak również poza jej granicami. Często uświetnia swoimi występami uroczystości wiejskie, gminne i powiatowe.