Włosianeczki

 

Zespół śpiewaczy przy KGW Włosienica "Włosianeczki"


 

16-osobowy zespół śpiewaczy przy KGW we Włosienicy. Powstał z inicjatywy lokalnych działaczy społecznych w 2001 roku. Kierownikiem organizacyjnym jest pani Maria Stachura a opieką artystyczną otoczony był przez pana Gerarda Misia. Zespół na szczeblu gminnym zadebiutował w Dworach Drugich uświetniając swoim występem "Biesiadę Babską" Kół Gospodyń Wiejskich Miasta i Gminy Oświęcim, gdzie zdobył wielki aplauz zgromadzonej publiczności. Kierownikiem muzycznym obecnie jest p. Michał Busek.

 

 

 

 

GALERIA